Wat wij doen

Subsidies

Stichting Vrienden van Bragi stelt jaarlijks subsidies beschikbaar voor Bragi. Afgelopen jaren heeft zij onder andere de volgende activiteiten ondersteund:

– Multidisciplinair project EVOLVING (december 2019): bijdrage voor vergoeding van twee professionele dansers van ARTEZ Hogeschool
– Buitenlandse tournee naar Berlijn en Krakow (juli 2019): bijdrage voor  tenorsolist
– Matthäus Passion (maart 2018): bijdrage voor de Christussolist

Alumnidagen

Ook onderhoudt Stichting Vrienden van Bragi contact met de alumni van Bragi. Elk lustrum wordt er een alumnidag georganiseerd om oud-leden van de vereniging bij elkaar te brengen en terug te halen naar hun studententijd bij Bragi.

In juni 2018 bestond het a-capellakoor van Bragi 50 jaar. Om die reden is een alumnikoor opgericht met oud-leden. Na een dag vol repeteren en gezelligheid gaf het gelegenheidskoor onder leiding van Rein de Vries samen met het huidige a-capellakoor een concert met stukken van Purcell, Sweelinck en Debussy in de Der Aa-kerk in Groningen. Prachtig om zo veel verbondenheid met de vereniging te zien.

In april 2017 bestond Bragi 135 jaar. Dit werd groots gevierd met een alumniorkest dat onder leiding van voormalig Bragi-concertmeester Gerard Wiarda en een alumnikoor dat onder leiding van voormalig Bragi-dirigent John Damsma het voorprogramma verzorgde bij het lustrumconcert. Een zeer geslaagde dag met muziek, herinneringen en gezelligheid!

In april 2022 bestaat Bragi 140 jaar. Plannen voor een alumnidag zijn in ontwikkeling. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur ons een e-mail (vrienden@bragi.nl).