Over ons

Over de Stichting Vrienden van Bragi

De Stichting Vrienden van Bragi is in 1981 opgericht om Bragi financieel te ondersteunen. In het bijzonder steunt de Stichting Vrienden van Bragi projecten, materiaal en reizen die buiten het gewone (krappe) budget van de vereniging vallen. Door lucratieve promotionele activiteiten maar vooral door de inbreng van ‘de Vrienden’ lukt het de Stichting Vrienden van Bragi om de vereniging in leven te houden. Sterker nog: om de (in jaren) oude vereniging jeugdig en gezond te houden.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Bragi bestaat uit (oud-)Bragi-leden die bestuurservaring hebben opgedaan bij Bragi. De bestuursleden kennen Bragi goed en onderhouden nauwe banden met de vereniging.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Lotte Braam
Lotte heeft van 2013 tot 2017 als alt gezongen in het grootkoor en a-capellakoor van Bragi. In het jaar 2013-2014 bekleedde zij de functie Commissaris extern van het bestuur van Bragi. Nadat zij haar studie geneeskunde in 2020 heeft afgerond is ze nu werkzaam als basisarts.

Secretaris: Guus Winter
Guus begon in 2009 als tenor van het grootkoor van Bragi. Van 2011-2017 heeft hij cello gespeeld in het orkest. Guus is penningmeester bij Bragi geweest in het academisch jaar 2010-2011. Momenteel werkt Guus als ingenieur na het afstuderen van zijn studie technische natuurkunde.

Penningmeester: Harrit Lamster
Harrit zong van 2009-2017 eerst tenor en bas in het grootkoor en later bas in het a-capellakoor van Bragi. In het jaar 2009-2010 was hij voorzitter van de vereniging. Naast zijn studie Informatica werkt Harrit bij een bedrijf dat educatieve software ontwikkelt.

Algemeen bestuurslid: Dorine Danton
Dorine werd in 2014 lid bij Bragi en speelt tot op heden als sectie-aanvoerder cello in het orkest. In het lustrumjaar 2016-2017 bekleedde zij de functie van orkestcommissaris in het bestuur. Zij is momenteel bezig met haar master geneeskunde in Groningen.